اگر حق تالیف ( Copy Right ) شما توسط ترفندگرام نقض شده است از طریق ربات تلگرامی اطلاع دهید تا توسط ما بررسی و رفع شود.
توجه کنید در صورتی که آدرس سایت ، مدارک و اسناد شما درست باشد ، بلافاصله مطلب مربوطه از سایت حذف خواهد شد.

» در نظر داشته باشید :

اگر حق شما از طرف ما رعایت نشده باشد و ما را مطلع نکنید ، تیم ما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.

برای اطلاع دادن به ربات @tarfandgramHelpBot مراجعه کرده و از بخش VIP ارسال تیکت را زده و موضوع و مدارک خود را ارسال کنید .