کسب درآمد تلگرامی برای مدرسان

 

در این قسمت پرداخته می شود که چگونه یک معلم و یا استاد (در هر زمینه ای) می تواند از طریق تلگرام کسب و کار خود را گسترش دهد.

آیا شما قابلیتی دارید که بتوانید با تدریس آن پول درآورد؟ حتما دارید. اگر معلم هستید که دارید. اگر سازی بلدید بنوازید حتما دارید. اگر دانشجو هستید که حتما دارید. اما چرا از مهارت های خودتان پول درنمی آورید و با تدریس آن ها به دیگران برای خودتان درآمدزایی نمی کنید؟؟؟

در این بخش موضوعی روانشناسانه نیز مد نظر قرار داده خواهد شد. لازم به ذکر است که تاکنون از این شیوه و حربه،  افرادی بیشترین استفاده را کرده اند که در موضوعات موفقیت فعالیت می کنند. این موضوع روانشناسانه، ایجاد حس نیاز در مشتری و تبلیغات مداوم است برای اعتماد کردن بیشتر مشتری است

فرض کنید که شما معلم ریاضی هستید و میخواهید از طریق تدریس خصوص درآمد داشته باشید. کافیست شما یک کانال مربوط به رشته خودتان بزنید و هر روز روی آن مطالب و یا نمونه سوالات حل شده ای بگذارید. مسلما اگر اعضای کانال شما دانش آموزانی باشند که در همان رنج تحصیلی مورد هدف شما باشند، شما خواهید توانست پس از مدتی، دانش آموزان بسیاری برای تدریس خصوصی بیابید و اکنون چون رسانه نیز دارید و معرفی شده اید، می توانید قیمت های بسیار خوبی برای تدریس های خصوصی خودتان بگیرید. اما سوال ها:

سوال اول: چگونه میتوانم افراد در یک رنج سنی را که در شهر خودتان هستند را در یک کانال جمع نمایید؟

پاسخ این سوال در پکیج آموزشی کسب درآمد از تلگرام قرار داده است. برای تهیه آن کلیک کنید

سوال دوم : آیا به شیوه های دیگر نیز می توانم کسب درآمد کنم؟

پاسخ این سوال در پکیج آموزشی کسب درآمد از تلگرام قرار داده است. برای تهیه آن کلیک کنید

سوال سوم: چقدر دانش آموزان و یا مخاطبین به من اعتماد میکنند؟

پاسخ این سوال در پکیج آموزشی کسب درآمد از تلگرام قرار داده است. برای تهیه آن کلیک کنید

سوال چهارم: اگر هیچ چیز یاد نداشته باشم چه؟

پاسخ این سوال در پکیج آموزشی کسب درآمد از تلگرام قرار داده است. برای تهیه آن کلیک کنید

 


در پکیج کسب درآمد از تلگرام چه چیزی گفته شده است؟ پکیج منحصر به فرد ((از تلگرام کسب درآمد کنید))، تنها پکیج تضمینی کسب درآمد از تلگرام می باشد که تمامی ابزارها و آموزش های لازم برای کسب درآمد از تلگرام در آن آماده است. توضیحات این محصول را می توانید از لینک پایین بخوانید و توصیه می شود حتما آن را تهیه کنید.

 

کسب درآمد تلگرامی برای مدرسان